1. Những chi phí trên 1 đơn hàng order
Chi tiết
1. Phí ship nội địa Trung Quốc Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho TQ của chúng tôi
2. Chúng tôi thu Phí mua hàng tính theo % và cước vận chuyển nhanh tính theo kg
3. Phí đóng gỗ (Tùy chọn) Đóng gỗ ngoài kiện để chống móp méo
2. Phí ship nội địa Trung Quốc
Phí ship Trung Quốc
Chi tiết Đây là mức phí cần để chuyển hàng từ shop TQ đến kho của chúng tôi tại QC(nếu có)
3. Phí mua hàng và Phí vận chuyển
Phí mua hàng và Phí vận chuyển THƯỜNG
Tiền Đơn Hàng/shop Phí mua hàng
nếu cọc 70%
Phí mua hàng
nếu cọc 80%
Hà Nội(đ/kg) Hồ Chí Minh(đ/kg)
0-2 Tr 5% 5% 28.000đ 32.000đ
2-5 Tr 2,5% 2,5% 16.000đ 19.000đ
>5 Tr 2% 1.2% 12.500đ 15.500đ

Lưu ý: Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, quy đổi theo công thức: Dài*Rộng*Cao / 7000 .

Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng nhập kho Việt Nam

Ưu điểm: Giá vận chuyển rẻ hơn, thời gian hàng về nhanh

Phí mua hàng và Phí vận chuyển NHANH
Tiền Đơn Hàng/shop Phí mua hàng
nếu cọc 70%
Phí mua hàng
nếu cọc 80%
Hà Nội(đ/kg) Hồ Chí Minh(đ/kg)
0-2 Tr 5% 5% 28.000đ 32.000đ
2-5 Tr 2,5% 2,5% 20.000đ 24.000đ
>5 Tr 2% 1.2% 16.500đ 19.500đ

Lưu ý: Với các kiện hàng nhẹ và cồng kềnh, quy đổi theo công thức: Dài*Rộng*Cao / 9000 .

Giá vận chuyển có thể thay đổi tính theo thời điểm hàng nhập kho Việt Nam

Ưu điểm: Thời gian hàng về nhanh hơn, ổn định hơn và Ship nội địa TQ rẻ hơn

4. Phí đóng gỗ (Tùy chọn)
Kg đầu tiên Kg tiếp theo
Phí đóng kiện 20 tệ 0.8 tệ