Thông Báo Chậm Thông Quan

Đăng lúc 15/07/2020 10:37

Thông Báo Chậm Thông Quan Kính gửi Quý khách Hàng Hiện tại tình hình biên chưa ổn định ở các cửa khẩu Vì vậy nên trong thời gian này hàng hóa sẽ bị chậm thông quan Ordertietkiem thông báo tình hình biên để Quý khách hàng có sự chủ động trong c...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 2 trong tổng số 2 bản ghi.