Thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng

Đăng lúc 17/07/2021 17:20

Thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng, Những đơn hàng xuất kho TQ từ ngày 17/07/2021, sẽ tăng giá 2,000 đ/ kg,  + bảng giá mới cụ thể như sau: ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh giảm phí cân nặng về Việt Nam và giảm tỷ lệ quy đổi đơn hàng

Đăng lúc 29/06/2021 10:15

Thông báo điều chỉnh giảm phí cân nặng về Việt Nam và giảm tỷ lệ quy đổi đơn hàng, + Điều chỉnh giảm tỷ lệ quy đổi từ 7000 -> 8000 ở bảng giá vận chuyển nhanh + Điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam, cụ thể như sau:    * Áp dụng đối với các đơn hàng nh...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 30 bản ghi.