Thông Báo Điều Chỉnh giảm Tỷ Giá Từ Ngày  22/02/2021

Đăng lúc 03/03/2021 11:15

Thông Báo Điều Chỉnh giảm Tỷ Giá Từ Ngày  22/02/2021 Kính gửi Quý Khách hàng Kể từ Thứ 2 ngày 22/02/2021, Ordertietkiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/02/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ gi&...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng (16/12/2020)

Đăng lúc 22/02/2021 09:59

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng Kính gửi Quý khách hàng! Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam như sau: - Điều chỉnh giảm 1000đ/kg đối với cả 2 hình thức vận chuyển Nhanh và vận chuyển Thường với tất cả các mức trọng lượng của đơn h&agrave...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về VN

Đăng lúc 19/02/2021 09:01

  Thông báo điều chỉnh giảm phí vận chuyển          Kính Gửi Quý Khách Hàng,        Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả đơn hàng, cụ thể như sau:  ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng (17/12/2020)

Đăng lúc 18/12/2020 11:40

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng Kính gửi Quý khách hàng! Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam như sau: - Điều chỉnh giảm 1000đ/kg đối với cả 2 hình thức vận chuyển Nhanh và vận chuyển Thường với tất cả các mức trọng lượng của đơn h&agrave...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày  17/12/2020

Đăng lúc 17/12/2020 09:17

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày  17/12/2020 Kính gửi Quý Khách hàng Kể từ Thứ năm ngày 17/12/2020, Ordertietkiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 17/12/2020 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 61 bản ghi.