Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Đăng lúc 22/10/2021 11:03

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021 Bắt đầu từ 12h Thứ sáu, ngày 22/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Đăng lúc 22/10/2021 10:52

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021 Kể từ 12h Thứ sáu, ngày 22/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 ND...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 15/10/2021

Đăng lúc 15/10/2021 11:34

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 15/10/2021 Kể từ  Thứ sáu, ngày 15/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3800 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 09/10/2021

Đăng lúc 09/10/2021 10:34

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 09/10/2021 Kể từ  Thứ bảy, ngày 09/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3780 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 29/09/2021

Đăng lúc 29/09/2021 09:08

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 29/09/2021, Kể từ  Thứ Tư, ngày 29/09/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 29/09/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3760 VNĐ ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 102 bản ghi.