Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày 18/06/2021

Đăng lúc 18/06/2021 08:36

Kính gửi Quý Khách hàng! OrderTietKiem thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 18/06/2021 Kể từ  Thứ Sáu ngày 18/06/2021, OrderTietKiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 18/06/2021 sẽ &aacut...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày 11/06/2021

Đăng lúc 11/06/2021 09:16

Kính gửi Quý Khách hàng! OrderTietKiem thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 11/06/2021 Kể từ  Thứ Sáu ngày 11/06/2021, OrderTietKiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 11/06/2021 sẽ &aacut...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 31/05/2021

Đăng lúc 31/05/2021 08:51

Kính gửi Quý Khách hàng! OrderTietKiem thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 31/05/2021 Kể từ  Thứ Hai ngày 31/05/2021, OrderTietKiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 31/05/2021 sẽ áp ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 31/05/2021

Đăng lúc 31/05/2021 08:44

Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ  Thứ Hai ngày 31/05/2021, OrderTietKiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 31/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3810 VNĐ.   Trân trọng ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 26/05/2021

Đăng lúc 26/05/2021 08:46

Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ  Thứ Tư ngày 26/05/2021, OrderTietKiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 26/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3790 VNĐ.   Trân trọng th&oc...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 100 bản ghi.