Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng (16/12/2020)

Đăng lúc 22/02/2021 09:59

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng Kính gửi Quý khách hàng! Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam như sau: - Điều chỉnh giảm 1000đ/kg đối với cả 2 hình thức vận chuyển Nhanh và vận chuyển Thường với tất cả các mức trọng lượng của đơn h&agrave...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về VN

Đăng lúc 19/02/2021 09:01

  Thông báo điều chỉnh giảm phí vận chuyển          Kính Gửi Quý Khách Hàng,        Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả đơn hàng, cụ thể như sau:  ...

Đọc tiếp


Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng (17/12/2020)

Đăng lúc 18/12/2020 11:40

Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng Kính gửi Quý khách hàng! Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam như sau: - Điều chỉnh giảm 1000đ/kg đối với cả 2 hình thức vận chuyển Nhanh và vận chuyển Thường với tất cả các mức trọng lượng của đơn h&agrave...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày  17/12/2020

Đăng lúc 17/12/2020 09:17

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày  17/12/2020 Kính gửi Quý Khách hàng Kể từ Thứ năm ngày 17/12/2020, Ordertietkiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 17/12/2020 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: ...

Đọc tiếp


Thông báo giảm giá với đơn chọn "Vận Chuyển Nhanh"

Đăng lúc 28/11/2020 10:25

Thông báo giảm giá vận chuyển cân nặng với đơn chọn "Vận Chuyển Nhanh" Kính gửi Quý Khách hàng Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng đối với hình thức Vận chuyển nhanh với tất cả các mức trọng lượng của đơn hàng, cụ thể như sau Điều chỉnh giả...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 100 bản ghi.