Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023

Đăng lúc 24/11/2023 11:31

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023     Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 24/11/2023 , OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá:...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023

Đăng lúc 22/11/2023 10:46

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 22/11/2023     Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 22/11/2023 , OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 22/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023

Đăng lúc 16/11/2023 09:42

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 16/11/2023     Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 16/11/2023 , OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 16/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023

Đăng lúc 14/10/2023 09:40

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023 Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 14/10/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 14/10/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3450 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:19

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 15/07/2023 Bắt đầu từ Thứ Bảy, 12h ngày 15/07/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 343...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 100 bản ghi.