Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023

Đăng lúc 14/10/2023 09:40

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 14/10/2023 Bắt đầu từ Thứ Bảy, ngày 14/10/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 14/10/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3450 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:19

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 15/07/2023 Bắt đầu từ Thứ Bảy, 12h ngày 15/07/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 343...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 01/07/2023

Đăng lúc 01/07/2023 12:14

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 01/07/2023 Bắt đầu từ Thứ Bảy, 12h ngày 01/07/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 346...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023

Đăng lúc 07/06/2023 09:46

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023 Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/06/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023

Đăng lúc 26/05/2023 10:14

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023 Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3500 VNĐ ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 98 bản ghi.