Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023

Đăng lúc 07/06/2023 09:46

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023 Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/06/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023

Đăng lúc 26/05/2023 10:14

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 26/05/2023 Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 26/05/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 26/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3500 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023

Đăng lúc 11/05/2023 09:51

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 11/05/2023 Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 11/05/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 11/05/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3520 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Đăng lúc 02/05/2023 10:57

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023 Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 28/04/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 28/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023

Đăng lúc 04/04/2023 09:07

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023 Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 04/04/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 04/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VNĐ ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 100 bản ghi.