Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:02

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 09/11/2021 Bắt đầu từ 00h Thứ Ba, ngày 09/11/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 27/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:04

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 27/10/2021 Bắt đầu từ 12h Thứ Tư, ngày 27/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 27/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: ...

Đọc tiếp


hông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Đăng lúc 22/10/2021 11:05

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021 Bắt đầu từ 12h Thứ sáu, ngày 22/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Đăng lúc 22/10/2021 11:03

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021 Bắt đầu từ 12h Thứ sáu, ngày 22/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Đăng lúc 22/10/2021 10:52

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021 Kể từ 12h Thứ sáu, ngày 22/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 ND...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 55 bản ghi.