Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Đăng lúc 02/05/2023 10:57

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023 Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 28/04/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 28/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023

Đăng lúc 04/04/2023 09:07

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 04/04/2023 Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 04/04/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 04/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/02/2023

Đăng lúc 28/02/2023 10:32

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/02/2023 Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 23/02/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3590 VNĐ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Lịch Nhận Đơn Hàng Trước Tết Nguyên Đán 2023

Đăng lúc 05/01/2023 14:02

Ordertietkiem xin thông báo lịch nhận đơn hàng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2023 như sau,      Thời gian nhận đơn hàng mới trước tết: đến hết thứ 6 ngày 06/01/2023  (15/12/2022 Âm lịch), ...

Đọc tiếp


Thông Báo Lịch Nhận Đơn Hàng Trước Tết Nguyên Đán 2023

Đăng lúc 05/01/2023 12:27

Ordertietkiem xin thông báo lịch nhận đơn hàng dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2023 như sau      Thời gian nhận đơn hàng mới trước tết: đến hết thứ 6 ngày 06/01 (tức ngày 15/12 Âm lịch) ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 102 bản ghi.