Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày 11/06/2021

Đăng lúc 11/06/2021 09:16

Kính gửi Quý Khách hàng! OrderTietKiem thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 11/06/2021 Kể từ  Thứ Sáu ngày 11/06/2021, OrderTietKiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 11/06/2021 sẽ &aacut...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 31/05/2021

Đăng lúc 31/05/2021 08:51

Kính gửi Quý Khách hàng! OrderTietKiem thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 31/05/2021 Kể từ  Thứ Hai ngày 31/05/2021, OrderTietKiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 31/05/2021 sẽ áp ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 31/05/2021

Đăng lúc 31/05/2021 08:44

Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ  Thứ Hai ngày 31/05/2021, OrderTietKiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 31/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3810 VNĐ.   Trân trọng ...

Đọc tiếp


Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 26/05/2021

Đăng lúc 26/05/2021 08:46

Kính gửi Quý Khách hàng!   Kể từ  Thứ Tư ngày 26/05/2021, OrderTietKiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 26/05/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3790 VNĐ.   Trân trọng th&oc...

Đọc tiếp


Thông Báo Giảm Phí Vận Chuyển Cân Nặng và Tỷ Lệ Đặt Cọc Đơn Hàng

Đăng lúc 17/05/2021 14:27

Thông Báo Giảm Phí Vận Chuyển Cân Nặng và Tỷ Lệ Đặt Cọc Đơn Hàng Ordertietkiem thông báo điều chỉnh giảm phí vận chuyển cân nặng đối với hình thức vận chuyển thường với đơn hàng về kho việt nam từ ngày 17/05, và giảm tỷ lệ cọc đơn hàng từ ngày 17/05 như sau: ...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 44 bản ghi.