Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch, thực phẩm

Đăng lúc 05/12/2022 17:37

Ordertietkiem thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng hàng đặc biệt Các mặt hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch, thực phẩm sẽ tăng giá vận chuyển cân nặng 3k/kg cho đơn hàng nhập kho VN từ ngày 10/12/2022, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch

Đăng lúc 05/12/2022 17:11

  Ordertietkiem thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng hàng đặt biệt Các mặt hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch sẽ tăng giá vận chuyển cân nặng 3k/kg cho đơn hàng nhập kho VN từ ngày 10/12, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch

Đăng lúc 05/12/2022 17:06

Ordertietkiem thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng các mặt hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch sẽ tăng giá vận chuyển cân nặng 3k/kg cho đơn hàng nhập kho VN từ ngày 10/12/2022, ...

Đọc tiếp


Thông Báo Giảm Giá Vận Chuyển cân nặng

Đăng lúc 17/11/2022 13:50

Thông Báo Giảm Giá Vận Chuyển cân nặng  Những đơn hàng trên 5 triệu nhập kho VN từ ngày 18/11/2022 sẽ giảm sẽ giảm 1,500đ/kg  Phí vận chuyển thường về HN là 12,500đ,  về SG là 16,500đ  Phí vận chuyển nhanh về HN là 16,500đ, về SG là 20,500đ ...

Đọc tiếp


Thông Báo Thay Đổi Kho Nhận Hàng TQ và  Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển

Đăng lúc 17/11/2022 12:50

Thông Báo Thay Đổi Kho Nhận Hàng TQ và  Điều Chỉnh Giảm Giá Vận Chuyển Quảng Châu dịch tăng cao nên Ordertietkiem đổi địa chỉ nhận hàng sang kho Đông Hưng, Từ ngày 7/11/2022 Những đơn hàng trên 5 tr về Việt Nam sẽ giảm giá cân nặng 1,000đ/kg, mời quý khách vào mục "BẢNG GI&A...

Đọc tiếp


Đang hiển thị 5 trong tổng số 102 bản ghi.