CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Đăng lúc 25/07/2022 15:39

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI   A. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI DỊCH VỤ 1. Trung gian nhập hàng: Là khái niệm chỉ các dịch vụ của chúng tôi cung cấp tới Quý khách bao gồm: Mua hàng: Mua hàng hoá/ sản phẩm theo đúng yêu cầu của Quý khách. Nhận hàng: Nhận hàng hoá đã mua từ nhữn...

Đọc tiếp


quy định đặt hàng

Đăng lúc 23/11/2020 20:01

Đọc tiếp


Đang hiển thị 2 trong tổng số 2 bản ghi.