Khiếu nại dịch vụ

Đăng lúc 13/06/2020 17:07

Trường hợp hàng của Bạn đã bấm thanh lý vẫn có thể khiếu nại ordertietkiem sẽ cố gắng hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, để việc giải quyết khiếu nại thuận lợi Bạn nên khiếu nại càng sớm càng tốt. Thời gian quy định gửi khiếu nại tới ordertietkiem là trong vòng 03 ngày kể từ ngày ordertietkiem giao h&agr...

Đọc tiếp


quy định đặt hàng

Đăng lúc 13/06/2020 16:43

Đọc tiếp


Đang hiển thị 2 trong tổng số 2 bản ghi.