Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 09/10/2021

Đăng lúc 09/10/2021 10:34

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 09/10/2021

Kể từ  Thứ bảy, ngày 09/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 09/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3780 VNĐ