Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá Từ Ngày 15/10/2021

Đăng lúc 15/10/2021 11:34

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá ngày 15/10/2021

Kể từ  Thứ sáu, ngày 15/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 15/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3800 VNĐ