Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Đăng lúc 22/10/2021 10:52

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 22/10/2021

Kể từ 12h Thứ sáu, ngày 22/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.


Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 22/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ