Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 27/10/2021

Đăng lúc 27/10/2021 11:04

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 27/10/2021

Bắt đầu từ 12h Thứ Tư, ngày 27/10/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 27/10/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ