Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 09/11/2021

Đăng lúc 09/11/2021 10:02

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 09/11/2021

Bắt đầu từ 00h Thứ Ba, ngày 09/11/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 09/11/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3850 VNĐ