Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 0h ngày 12/12/2021

Đăng lúc 11/12/2021 11:40

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 0h ngày 12/12/2021

Bắt đầu từ 0h Chủ Nhật, ngày 12/12/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 0h ngày 12/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3870 VNĐ