Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 17/12/2021

Đăng lúc 17/12/2021 09:53

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 12h ngày 17/12/2021

Bắt đầu từ 12h Thứ Sáu, ngày 17/12/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 17/12/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3890 VNĐ