Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 11/2/2022

Đăng lúc 11/02/2022 08:36

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 00h ngày 09/11/2021

Bắt đầu từ 00h Thứ Sáu, ngày 11/2/2022, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 00h ngày 11/2/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3860 VNĐ