Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ  ngày 16/2/2021

Đăng lúc 16/02/2022 10:09

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ 1 ngày 16/2/2021

Bắt đầu từ  Thứ Tư, ngày 16/2/2021, OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ  ngày 16/2/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3880 VNĐ