Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

Đăng lúc 10/11/2022 10:21

Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

- Do tình hình dịch bệch Quảng Châu đang diễn biến phức tạp, Ordertietkiem đổi địa chỉ nhận hàng sang kho Đông Hưng,
- Đối với những đơn đã mua hàng người bán giao thì sẽ phải đợi hết giãn cách bên vận chuyển nội sẽ tiếp tục vận chuyển đến kho trung , những đơn hàng đã kí nhận kho trung thì hết thời gian dãn cách Ordertietkiem sẽ cho sắp xếp xuất về,