Thông Báo Giảm Giá Vận Chuyển cân nặng

Đăng lúc 16/11/2022 11:14

Thông Báo Giảm Giá Vận Chuyển cân nặng 

Những đơn hàng trên 5 triệu nhập kho VN từ ngày 18/11/2022 sẽ giảm sẽ giảm 1,500đ/kg
 Phí vận chuyển thường về HN là 12,500đ,  về SG là 16,500đ
 Phí vận chuyển nhanh về HN là 16,500đ, về SG là 20,500đ