Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch

Đăng lúc 05/12/2022 15:50

 

Ordertietkiem thông báo tăng giá vận chuyển cân nặng hàng đặt biệt
Các mặt hàng mỹ phẩm, hoá chất, dung dịch sẽ tăng giá vận chuyển cân nặng 3k/kg cho đơn hàng nhập kho VN từ ngày 10/12,