Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

Đăng lúc 06/12/2022 14:14

Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

   Ordertietkiem thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định về kho Quảng Châu, hàng vẫn nhận và xuất kho trung bình thường,