Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

Đăng lúc 06/12/2022 15:42

Thông báo thay đổi địa chỉ kho Trung Quốc

  Hiện nay tình hình dịch Quảng Châu đã được quản lý tốt, Ordertietkiem thay đổi địa chỉ nhận hàng mặc định về kho Quảng Châu,