Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 23/12/2022

Đăng lúc 23/12/2022 09:26

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 23/12/2022

Bắt đầu từ 12h Thứ Sáu, ngày 23/12/2022, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 23/12/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3620 VNĐ