Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 0h ngày 23/12/2022

Đăng lúc 23/12/2022 09:31

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 0h ngày 23/12/2022

Bắt đầu từ 0h Thứ Sáu, ngày 23/12/2022, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 0h ngày 23/12/2022 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3620 VNĐ