Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Đăng lúc 19/03/2020 12:38

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Để đặt hàng đầu tiên quý khách cần đăng ký tài khoản, Hệ thống thông minh quản lý toàn bộ quá trình mua hàng theo dõi tình trạng đơn hàng từ A đến Z

Quý khách truy cập  https://ordertietkiem.com/user/register

Điền đầy đủ thông tin vào và bấm tạo tài khoản

Sau đó quý khách xác nhận email đăng ký để hoàn tất bước đăng ký tài khoản

Tiếp theo Quý khách cần cài đặt extension theo đường dẫn : https://chrome.google.com/webstore/detail/illhjdkllefbcaknkofdjhodigjnkcgi/

hoặc xem hướng dẫn : https://ordertietkiem.com/tin-tuc/chi-tiet-3-huong-dan-cach-tao-don-hang