Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/02/2023

Đăng lúc 23/02/2023 09:07

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 23/02/2023

Bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 23/02/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3590 VNĐ