Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng với đơn hàng trên 5 triệu

Đăng lúc 04/03/2023 11:04

Thông Báo Tăng Giá Vận Chuyển cân nặng 

Những đơn hàng trên 5 triệu đặt cọc từ ngày 4/3/2023 sẽ tăng 1,500đ/kg
 Phí vận chuyển về Hà Nội: VC thường là 14,000đ/kg,  VC nhanh là 18,000đ/kg
 Phí vận chuyển về Sài Gòn: VC thường là 18,000đ/kg, VC nhanh là 22,000đ/kg