Khiếu nại dịch vụ

Đăng lúc 19/03/2020 13:34

Trường hợp hàng của Bạn đã bấm thanh lý vẫn có thể khiếu nại ordertietkiem sẽ cố gắng hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, để việc giải quyết khiếu nại thuận lợi Bạn nên khiếu nại càng sớm càng tốt. Thời gian quy định gửi khiếu nại tới ordertietkiem là trong vòng 03 ngày kể từ ngày ordertietkiem giao hàng.

  • Đa số các khiếu nại sẽ được ordertietkiem xử lý hoàn tất trong vòng 1-3 ngày. Một số khiếu nại có thể được xử lý chậm hơn do các nguyên nhân sau:

    1. Thời gian xử lý khiếu nại người bán quá lâu do người bán không đồng ý các phương án giải quyết hoặc ordertietkiem phải làm việc với Taobao/Alibaba để giải quyết.

    2. Với nhiều đơn hàng, người bán phát nhiều lần. Do vậy, trong nhiều trường hợp Khách hàng khiếu nại thiếu hàng và người bán khẳng định phát đủ, ordertietkiem  phải chờ các kiện tiếp theo về để có thể xử lý và phản hồi khiếu nại dịch vụ. 

    3. Một số tình huống vận chuyển lâu trong thời gian chậm thông quan, ordertietkiem  cần xác nhận với các bên vận chuyển để xác định tình trạng hàng hóa. Việc này có thể mất thời gian hơn so với thông thường. 

ordertietkiem.com sẽ hỗ trợ Khách hàng để khiếu nại lên người bán đối với những Khiếu nại dịch vụ của đơn hàng không kiểm. Việc giải quyết Khiếu nại dịch vụ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả khiếu nại lên người bán nên ordertietkiem sẽ phản hồi lại Khách hàng khi người bán phản hồi. Trong trường hợp nếu việc nỗ lực khiếu nại lên người bán không thành công ordertietkiem sẽ xin phép đóng khiếu nại và kết thúc giao dịch.
  • - Trường hợp Bạn khiếu nại không nhận được cả kiện hàng có trong phiếu giao, ordertietkiem.com sẽ vẫn hỗ trợ Bạn kiểm tra và xử lý. Tuy nhiên, việc ký nhận vào phiếu giao hàng tức là Bạn xác nhận đã nhận đủ những kiện hàng đó, vì vậy Bạn lưu ý kiểm tra lại số mã hàng trước khi ký nhận và lưu giữ lại phiếu giao hàng để đảm bảo quyền lợi của mình khi có rủi ro.