Khiếu nại dịch vụ

Đăng lúc 19/03/2020 13:34

Trường hợp hàng của Bạn đã bấm thanh lý vẫn có thể khiếu nại ordertietkiem sẽ cố gắng hỗ trợ xử lý. Tuy nhiên, để việc giải quyết khiếu nại thuận lợi Bạn nên khiếu nại càng sớm càng tốt. Thời gian quy định gửi khiếu nại tới ordertietkiem là trong vòng 03 ngày kể từ ngày ordertietkiem giao hàng.

Để quá trình khiếu nại đạt được kết quả cao nhất, chúng tôi đề nghị quý khách cung cấp những thông tin sau khi nhận và kiểm hàng:

- Chụp ảnh kiện hàng lúc nhận hàng
- Chụp ảnh bill thông tin vận đơn trên kiện hàng

- Quay lại video lúc mở kiểm hàng

- Chụp ảnh hàng nếu xảy ra tình trạng thiếu hàng