Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Đăng lúc 28/04/2023 09:13

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 28/04/2023

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 28/04/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 28/04/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ