Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023

Đăng lúc 07/06/2023 09:46

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 07/06/2023

Bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 07/06/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 07/06/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3470 VNĐ