Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 01/07/2023

Đăng lúc 01/07/2023 12:14

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 01/07/2023

Bắt đầu từ Thứ Bảy, 12h ngày 01/07/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3465 VNĐ