Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ ngày 15/07/2023

Đăng lúc 15/07/2023 10:19

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá từ 12h ngày 15/07/2023

Bắt đầu từ Thứ Bảy, 12h ngày 15/07/2023, OrderTietKiem điều chỉnh Giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 12h ngày 15/07/2023 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3430 VNĐ