Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023

Đăng lúc 24/11/2023 11:31

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 24/11/2023    

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 24/11/2023 , OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/11/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3510 VNĐ