Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 30/12/2023

Đăng lúc 30/12/2023 15:58

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 30/12/2023    

Bắt đầu từ 16h Thứ Bảy, ngày 30/12/2023 , OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 16h ngày 30/12/2023  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ