Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024

Đăng lúc 23/02/2024 09:25

Thông Báo Điều Chỉnh Tăng Tỷ Giá từ ngày 23/02/2024 

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 23/02/2024 , OrderTietKiem điều chỉnh Tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường.

Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 23/02/2024  sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3570 VNĐ