Cập Nhật Thời Gian Hàng Về Của Các Kho TQ (16/ 5)

Đăng lúc 16/05/2020 08:57

Cập Nhật Thời Gian Hàng Về Của Các Kho TQ (16/ 5)

Kính gửi Quý khách,

+ Kho Vân Nam: tạm thời hàng từ kho TQ về HN khoảng 5-8 ngày

Tiền Đơn Hàng/shop

Phí mua hàng
nếu cọc 90%

Phí mua hàng
nếu cọc 100%

Hà Nội(đ/kg)

Hồ Chí Minh(đ/kg)

0-2 Tr

5%

5%

29.000đ

32.000đ

2-5 Tr

2,5%

2,5%

20.000đ

26.000đ

>5 Tr

2%

1.20%

16.500đ

22.500đ

 

lưu ý: mặt hàng mỹ phẩm và điện tử tăng 2.000đ/kg

(Khách hàng muốn chọn kho vân nam thì lúc lên đơn chọn kho quảng châu và ghi chú thêm ngay là chọn kho Vân Nam)

+ Kho Đông Hưng: tạm thời ưu tiên hàng lô trên 200kg, hàng lẻ nhỏ hơn về khá lâu (chính sách biên chưa ổn định)

+ Kho Quảng Châu: tạm thời hàng từ kho TQ về HN đã nhanh hơn trước, khoảng 5-8 ngày