Cập Nhật Thời Gian Hàng Về Của Các Kho TQ (22/ 5)

Đăng lúc 22/05/2020 14:19

Cập Nhật Thời Gian Hàng Về Của Các Kho TQ (22/ 5)

Kính gửi Quý khách,

+ Kho Quảng Châu: tạm thời hàng từ kho TQ về HN đã nhanh hơn, khoảng 6-12 ngày từ kho TQ về Hà Nội (ưu tiên chọn kho này)

+ Kho Đông Hưng: tạm thời hàng bắt đầu về được, nhưng tốc độ còn khá chậm, khoảng 10-20 ngày từ kho TQ về Hà Nội (chính sách biên chưa ổn định)

+ Kho Vân Nam: tạm thời chưa đi được (chính sách biên chưa ổn định)