Chính Sách Cam Kết Thời Gian Vận Chuyển Đối Với Những Đơn Chọn Vận Chuyển Nhanh

Đăng lúc 29/05/2020 11:02

Chính Sách Cam Kết Thời Gian Vận Chuyển Đối Với Những Đơn Chọn Vận Chuyển Nhanh

  Kính gửi Quý Khách hàng:

  Thời điểm hiện tại, tác động từ dịch bệnh và chính sách biên chưa ổn định vẫn còn đang ảnh hưởng rất lớn đến việc vận chuyển và thông thương hàng hóa Trung Quốc – Việt Nam.
  Để cùng chia sẻ với quý khách hàng bằng việc ra mắt chương trình cam kết thời gian vận chuyển đối với những đơn quý khách chọn vận chuyển nhanh. Cụ thể như sau:
       - Cam kết thời gian hàng về Hà Nội từ 5 – 8 ngày (từ lúc nhận được hàng tại kho TQ)
       - Cam kết thời gian CPT hàng về Sài Gòn từ 8 – 12 ngày (từ lúc nhận được hàng tại kho TQ)

  Nếu quá thời gian cam kết nêu trên, sẽ giảm phí mua hàng cho đơn hàng theo cách tính sau:
       - Nếu trễ 1 ngày sẽ thực hiện hỗ trợ phí mua hàng 10%/ 1 ngày trễ
       - Thời gian áp dụng: Áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng từ ngày 28/05/2020 – 30/06/2020.