Thông báo chậm thông quan:

Đăng lúc 09/06/2020 10:02

Thông báo chậm thông quan:
Kính gửi Quý khách hàng!
Từ 01/06 chính sách thông quan quan hàng hoá Trung - Việt có sự thay đổi, vậy nên:
- Tạm thời những đơn vận chuyển nhanh đang bị chậm
- Tạm thời những đơn vận chuyển thường hàng đang chưa về được,
chúng tôi sẽ cập nhật tình hình biên liên tục để báo lại quý khách sớm nhất,
Ordertietkiem rất mong Quý Khách thông cảm và chủ động trong việc kinh doanh của mình.