Thông Báo Chậm Thông Quan

Đăng lúc 15/07/2020 10:36

Thông Báo Chậm Thông Quan

Kính gửi Quý khách Hàng

Hiện tại tình hình biên chưa ổn định ở các cửa khẩu

Vì vậy nên trong thời gian này hàng hóa sẽ bị chậm thông quan

Ordertietkiem thông báo tình hình biên để Quý khách hàng có sự chủ động trong công việc kinh doanh của mình.