Ordertietkiem thông báo điều chỉnh tăng tỷ giá ngày 24/09/2020

Đăng lúc 24/09/2020 12:05

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ thứ 5 ngày 24/09/2020, Ordertietkiem điều chỉnh tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 24/09/2020 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3550 VNĐ.

Ordertietkiem thông báo