Thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về VN

Đăng lúc 30/01/2021 10:02

  Thông báo điều chỉnh giảm phí vận chuyển 


        Kính Gửi Quý Khách Hàng,


       Ordertietkiem xin thông báo điều chỉnh giảm phí Vận chuyển Quốc tế về Việt Nam đối với hình thức Vận chuyển Thường, với tất cả đơn hàng, cụ thể như sau: 

         - Điều chỉnh giảm 3.000đ/kg đối với Vận Chuyển Thường.

         - Bảng giá vận chuyển nhanh giữ nguyên.

         - Thời gian áp dụng: Đối với các đơn hàng về kho Việt Nam từ ngày 19/02.

        Chi tiết như sau: