Thông Báo Điều Chỉnh giảm Tỷ Giá Từ Ngày  08/04/2021

Đăng lúc 31/03/2021 09:33

Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày  08/04/2021

Kính gửi Quý Khách hàng

Kể từ Thứ 5 ngày 08/04/2021, Ordertietkiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ 0h ngày 08/04/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3720 VNĐ.