Thông Báo Giảm Phí Vận Chuyển Cân Nặng và Tỷ Lệ Đặt Cọc Đơn Hàng

Đăng lúc 17/05/2021 14:25

Thông Báo Giảm Phí Vận Chuyển Cân Nặng và Tỷ Lệ Đặt Cọc Đơn Hàng

Ordertietkiem thông báo điều chỉnh giảm phí vận chuyển cân nặng đối với hình thức vận chuyển thường với đơn hàng về kho việt nam từ ngày 17/05,

giảm tỷ lệ cọc đơn hàng từ ngày 17/05 như sau: