Thông báo điều chỉnh giảm phí cân nặng về Việt Nam và giảm tỷ lệ quy đổi đơn hàng

Đăng lúc 29/06/2021 10:11

Thông báo điều chỉnh giảm phí cân nặng về Việt Nam và giảm tỷ lệ quy đổi đơn hàng,

+ Điều chỉnh giảm tỷ lệ quy đổi từ 7000 -> 8000 ở bảng giá vận chuyển nhanh

+ Điều chỉnh giảm phí Vận chuyển cân nặng về Việt Nam, cụ thể như sau:

 

 * Áp dụng đối với các đơn hàng nhập kho vn từ ngày 25/06/2021