Thông Báo Điều Chỉnh Giảm Tỷ Giá Từ Ngày 14/07/2021

Đăng lúc 14/07/2021 09:06

Thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá

OrderTietKiem thông báo điều chỉnh giảm tỷ giá ngày 14/07/2021,

Kể từ 00h Thứ Tư ngày 14/07/2021, OrderTietKiem điều chỉnh giảm tỷ giá đồng Nhân dân tệ theo biến động thị trường. Theo đó, tất cả các đơn hàng được đặt cọc từ ngày 14/07/2021 sẽ áp dụng theo mức tỷ giá: 1 NDT = 3710 VNĐ,