Thông báo điều chỉnh mức đặt cọc đơn hàng:

Đăng lúc 16/07/2021 12:07

Thông báo điều chỉnh phần trăm đặt cọc đơn hàng:

Bởi vì tình hình hàng về chậm hơn bình thường một chút, nên từ ngày 16/07/2021, ordertietkiem điều chỉnh mức đặt cọc đơn hàng 70, 80% tương ứng lên là 90, 100%,